Green Media Studies

Serious Games en Gamification

Please note: As the primary language of this course is Dutch, this information is only available in Dutch as well. For further information, see the corresponding page in the course catalogue.

Games en elementen van games worden in toenemende mate ingezet om producten, diensten en ervaringen alsmede ideologische overtuigingen op een aantrekkelijke en persuasieve wijze te communiceren. Dit geldt in het bijzonder voor complexe maatschappelijke fenomenen als de klimaatcrisis en ‘ecogames’, die centraal staan in het ontwerp van deze cursus. Wij onderzoeken op welke wijze serious games en fenomenen als gamification en nudging gebruikt worden om – door middel van taal, beeld, audio, verhalen, procedures, etc. –de klimaatcrisis en mogelijke wegen naar een duurzame toekomst te verkennen. Welke veranderingen in gedrag en/of houding worden nagestreefd en zijn deze eigenlijk wel wenselijk vanuit een ethisch perspectief? En liggen de betekenissen van game-elementen besloten in hun ontwerp of komen deze tot stand in relatie tot de speler en de context van het spel? In deze derde cursus uit de minor Game Studies bespreken we op kritische wijze serious games en gamification – aan de hand van de case study van ecogames – binnen hun bredere culturele, economische en politiek/culturele context.

De student kan na afloop van de cursus …

… de theorievorming rond serious gaming en gamification beschrijven;
… een formele analyse uitvoeren van een ecogame, inclusief de esthetische en maatschappelijke context ervan;
… een ‘serieus’ interactief digitaal verhaal met behulp van een online ontwerptool zoals Twine creëren;
… onder begeleiding een onderbouwde discours-analyse uitvoeren van een casus gerelateerd aan games, gamification en de klimaatcrisis;
… een volgens de conventies verantwoord verslag schrijven van de discoursanalyse.